DENİZ BALIĞI MI ÇİFTLİK BALIĞI MI

Levrek

Balık tüketicisi tarafından sıkça sorulan ve kesin bir cevabı olmayan deniz balığı mı çiftlik balığı mı sorusuna cevap arayacağız bu yazıda.

Ülkemizde kişi başına yıllık balık tüketimi dünya ortalamasının yarısından daha az bir seviyededir. Hal böyle olunca bu değerli ve gerçekten eşsiz besin maddesinin geniş halk kitlelerine olabildiğince fazla ulaşmasında ve sağlıklı bir tüketim alışkanlığının oluşturulmasında sayısız yarar bulunmaktadır. Her yaş grubundan insan için çok çeşitli faydalar içeren balık, damak alışkanlıklarımızla fazlasıyla sınırlanmakta, aşinalığımızdaki eksiklik nedeniyle kafalarda çokça sorunun oluşmasına neden olmaktadır.

Levrek www.ucuzucuzenucuz.com
Levrek (Dicentrarchus labrax)

Sözü uzattık sanki, evet, hangi balık yenmeli? Her mevsim ve üstelik benzer fiyatlarla bulabildiğimiz çiftlik balığı mı yoksa doğal ortamdan avlanmış deniz balığı mı yemeliyiz?

Dilerseniz her iki seçenek için artıları ve eksileri sıralayalım ve karar verme sürecini kolaylaştıralım.

  • Çiftlik (kültür) balıklarında mevsimsel fiyat dalgalanmaları en düşük seviyededir. Arz sürekliliği sağlanmış olduğundan yıl boyunca biri birine yakın fiyatlardan temin edilebilir. Doğal ortamdan avlanan balıklar mevsimsel etkiler ve av yasakları dolayısıyla her mevsim bulunmayacağı gibi fiyat farklılıkları son derece yüksektir.
  • Çiftlik balıkları dar bir su hacmi içerisinde kısıtlı hareket edebildiğinden enerji sarfiyatı düşüktür ve optimal düzeydeki beslenmeden son derece iyi faydalanır. Bu durum doğal ortamdaki benzerlerine göre daha yüksek düzeyde omega 3 yağ asitlerini bulundurma şansına sahip olmaları sonucunu doğurur.
  • Doğal ortamda yaşayan ve buralardan avlanan balıklar, yemlerini oluşturan kabuklular, çeşitli planktonik organizmalar gibi besin kaynaklarındaki çeşitlilik nedeniyle bir başka açıdan farklı omega 3 zenginliğine sahip olabilir.
  • Doğal ortamda bulunan balıklar hem avcı hem de av konumunda bulunduğundan sürekli hareket halindedir. Bu durum daha kaslı ancak daha az yağ içeren bir yapıda olmaları sonucunu doğurur. Raf ömrü açısından bu sonuç, doğal ortamdan avlanan balıkların lehinedir. Çiftlik balıklarında kas dokusu daha fazla yağ içerir ve daha gevşek bir yapıya sahiptir.
  • Çiftlik balıklarının hasattan bir kaç gün öncesinden itibaren yemlenmesi durdurulur. Bunun sonucu olarak daha boş bir sindirim kanalı içeriği dolayısıyla mikroorganizma faaliyetleri, ölümün ardından daha sınırlı kalır ve et kalitesi ile raf ömrüne olumlu etki eder. Beslenme zamanlarının avlanan balıklarda kontrol edilebilmesi mümkün değildir.
  • Çiftlik balıklarında hasat (ölüm) kontrollü şartlarda, soğuk zincirde ve kısa sürede gerçekleştiği için bakteriyel faaliyetler de minimum düzeyde olur. Avlanan balıklarda kontrolü mümkün olmayan bu durum çiftlik balıklarının pazarlanmasında raf ömrü ve kalite kriterleri açısından belirgin bir artıdır.
Çipura
Çipura (Spratus aurata)
  • Son yıllarda geliştirilen aşılar ve çeşitli yöntemlerle çiftlik balıklarında antibiyotik kullanımı son derece azaltılmış olsa da doğal ortamdaki balıklar, temiz bölgelerden avlanmış olmaları koşulu ile kimyasal kalıntılar açısından daha şanslıdır. Ancak Türk Su Ürünleri sektörü, katı kurallar uygulayan AB ülkelerinin en büyük balık tedarikçisi olmasını kalıntı kontrolü kriterlerini başarıyla uygulamasına borçludur. Bu durum sağlıklı balık tüketimimiz açısından bizlere içimizi ferahlatacak bir veri sağlar.
  • Avcılığın yapıldığı alanların sanayi ve kanalizasyon atıkları ile kontamine olma ihtimaline karşılık çiftlik balıkları verimli bir işletmecilik açısından temiz ve kendini temizleme kabiliyetine sahip bölgelere ve sulara ihtiyaç duyar. Bu durum da çiftlik balıklarının kimyasal ve biyolojik kalıntılar açısından şanslı olması sonucunu doğurur.

Bir çok deniz işletmesinin bulunduğu bölgede, çiftlikten kaçan balıklar ile çiftliklerde kullanılan yemlerin etrafa ulaşan fazlalıkları ile beslenen balıklar, zaman zaman avcılık ürünü doğal balıklar gibi deniz balığı adı altında yüksek fiyatla pazarlanmakta, tüketici doğal balık aldığı zannıyla kandırılmaktadır.

Doğal ortamdan avlanan balıklar ile çiftlikte yetişen balıkları ayırt etmek her zaman çok kolay değildir. Oldukça ciddi bir hassasiyet ve hatta biraz da uzmanlık gerektirir.

Renk, koku ve yapısal bazı farklılıkları ayırt edecek hassasiyete sahip değilseniz, bizim önerimiz ya çok güvendiğiniz bir yerden alın ya da çiftlik balığını tercih edin.

Halihazırdaki mevzuat çerçevesinde üretim yapan su ürünleri sektörümüz, AB ülkelerinin katı standartlarını karşılayacak şekilde organize olmuş ve bunun sonucunda insan sağlığı açısından tehlike arz etmeyen bir üretim kalitesi yakalanmıştır.

Sonuç olarak, başlıkta sorduğumuz soruya cevap verelim. Taze ve hijyenik olmak koşulu ile beğenileriniz, damak tadınız ve imkanlarınız çerçevesinde hem doğal ortamdan avlanmış balıkları hem de çiftlik (kültür) balıklarını gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

Elbette hangi balık sizin için daha uygun, bu konuda tercih ve son karar size ait.

Foto: www.fishbase.org

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.